INFORMAŢII GENERALE :

CETĂŢENII CARE SE AFLĂ ÎN UNA DIN URMĂTOARELE SITUAŢII:

 • EXPIRAREA ACTULUI DE IDENTITATE;
 • PIERDEREA, FURTUL SAU DISTRUGEREA ACTULUI DE IDENTITATE;
 • SCHIMBAREA DOMICILIULUI;
 • MODIFICAREA NUMELUI SAU A PRENUMELUI TITULARULUI ACTULUI DE IDENTITATE, A PRENUMELUI PĂRINŢILOR SAU SCHIMBAREA DATEI SAU A LOCULUI NAŞTERII;
 • DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE;
 • SCHIMBAREA DENUMIRII SAU A RANGULUI LOCALITĂŢILOR ŞI AL STRĂZILOR, A NUMEROTĂRII IMOBILELOR SAU REARONDĂRII ACESTORA, A ÎNFIINŢĂRII LOCALITĂŢILOR SAU A STRĂZILOR;
 • ATRIBUIREA UNUI NOU CNP;
 • FOTOGRAFIA DIN CARTEA DE IDENTITATE NU MAI CORESPUNDE CU FIZIONOMIA TITULARULUI;
 • SCHIMBAREA SEXULUI;
 • ANULAREA ACTULUI DE IDENTITATE.

    SUNT OBLIGAŢI CA, CU CEL PUŢIN 15 ZILE ÎNAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE A ACTULUI DE IDENTITATE ŞI ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA PRODUCEREA UNEIA DINTRE CELELALTE SITUAŢII MENŢIONATE ANTERIOR, SĂ SE PREZINTE PERSONAL SAU PRIN REPREZENTANTUL LEGAL, LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ÎN A CĂRUI RAZĂ TERITORIALĂ AU DOMICILIUL, PENTRU A SOLICITA ELIBERAREA UNEI NOI CĂRŢI DE IDENTITATE.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE: 

 1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE;
 1. ACT DE IDENTITATE ŞI CARTEA DE ALEGĂTOR (CU EXCEPŢIA PIERDERII, FURTULUI SAU DISTRUGERII ACTULUI DE IDENTITATE) – PENTRU A FI PREDATE;
 1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ORIGINAL ŞI COPIE;
 1. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ŞI COPIE.

DACĂ SOLICITANTUL NU ESTE PROPRIETARUL IMOBILULUI, ESTE NECESARĂ PREZENŢA GĂZDUITORULUI ( CU ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ) PENTRU A DA DECLARAŢIA SCRISĂ ( SE CONSEMNEAZĂ PE CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE)

DACĂ PROPRIETARUL NU POATE FI PREZENT SE POATE DA O DECLARAŢIE AUTENTIFICATĂ LA NOTAR/ AMBASADĂ/CONSULAT CU PRIVIRE LA ACORDUL DE LUARE ÎN SPAŢIU.

 1. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.

DUPĂ CAZ:

CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE;

HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL ESTE DIVORŢAT, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

CERTIFICATUL DE DECES AL SOŢULUI/SOŢIEI DECEDAT/Ă, ÎN CAZUL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;

CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR MINORI CU VÂRSTĂ MAI MICĂ DE 14 ANI, DUPĂ CAZ, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE.

DOVADA DECLARĂRII FURTULUI LA ORGANELE DE POLIŢIE, ÎN CAZUL FURTULUI ACTULUI DE IDENTITATE;

PREZENTAREA UNUI ALT DOCUMENT CU FOTOGRAFIE DE DATĂ RECENTĂ, ÎN CAZUL PIERDERII ACTULUI DE IDENTITATE;