INFORMAŢII GENERALE :

CETĂŢENII ROMÂNI AU DREPTUL SĂ-ŞI STABILEASCĂ SAU SĂ-ŞI SCHIMBE, ÎN MOD LIBER DOMICILIUL SAU REŞEDINŢA.

REŞEDINŢA ESTE ACOLO UNDE PERSOANA FIZICĂ DECLARĂ CĂ ARE LOCUINŢA SECUNDARĂ, ALTA DECÂT CEA DE DOMICILIU, LA CARE LOCUIEŞTE DE MAI MULT DE 15 ZILE . CETĂŢENII SE PREZINTĂ LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR UNDE ÎŞI AU REŞEDINŢA.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE: 

  1. CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI;
  1. ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI, ÎN ORIGINAL;
  1. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ, ORIGINAL ŞI COPIE.