1. Cerere tip (descarcă aici);
  2. Copie act de identitate solicitant;
  3. Copie acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte solicitantul;
  4. Certificat fiscal privind veniturile de la Administraţia Financiară, eliberat în luna curentă depunerii cererii;
  5. Fişa de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte plăţile restante şi efectuate şi sumele acordate drept ajutoare de încălzire a locuinţei conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 5 din 20.02.2003 (dacă soliciantul cere ajutor bănesc pentru acoperirea plăţilor restante la furnizorii de utilităţi publice);
  6. Cupoane de pensii, şomaj, indemnizaţii din luna curentă sau din luna anterioară depunerii cererii;
  7. Adeverinţe de salarizare cu veniturile nete realizate de către solicitant şi membrii familiei, eliberate în luna curentă depunerii cererii;
  8. Adeverinţe din care să reiasă statutul de elev, student sau dacă beneficiază de bursă, eliberate în luna curentă depunerii cererii;
  9. Acte medicale (certificate de încadrare într-un grad de handicap, certificate medicale valabile) din care să reiasă starea de sănătate a solicitantului, precum şi reţete sau tratamente prescrise de medicul specialist (în caz că solicită bani pentru intervenţii medicale, intervenţii chirurgicale, tratament medical de specialitate, procurare medicamente, dispozitive medicale, îngrijiri stomatologice);
  10. Adeverinţe de înhumare/certificat de deces.

Alte documente justificative care vin în susţinerea cererii privind acordarea ajutorului de urgenţă.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353