1. Cerere tip;
  2. Copie buletine de identitate/cărţi de identitate membri familiei;
  3. Copie certificat de căsătorie sau certificat de deces, hotărâre de divorţ;
  4. Copie legalizată  de pe certificatele de naştere ale solicitanţilor legalizate şi copie de pe certificatele de naştere ale  copiilor (unde este cazul);
  5.  Adeverinţă de salariat care să cuprindă locul de muncă,  copie xerox carte  de muncă actualizată la zi sau contractul de muncă în copie cu ştampila angajatorului, cu precizarea  „ conform cu originalul ”;
  6. Certificate fiscale  eliberate de Primăria Municipiului  Mangalia, Direcţia Generală Economică Serviciul Venituri PF şi Urmărire Contracte  şi de la ultimul domiciliu care să confirme că solicitanţii nu au în proprietate şi nu au avut locuinţă;
  7. Declaraţii notariale ale titularilor (soţ şi soţie) şi ale celorlalţi membri majori din familia acestora în conformitate cu art 48 din Legea 114/1996;
  8. Hotărâri judecătoreşti sau dispoziţii de încredinţare pentru copii;
  9. Copie de pe contractul de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară Mangalia – valabil, sau de pe actul de proprietate al imobilului în care locuiţi (cu suprafaţa locativă) şi adeverinţa eliberată de către asociaţia de proprietari, din care să reiasă numărul de persoane care figurează la plata întreţinerii (pentru persoanele care locuiesc la părinţi sau toleraţi  în spaţiu);

10. Certificat medical eliberat de directorul spitalului şi semnat de medicul specialist (urolog, cardiolog,neurolog etc.) din care să reiasă  boala de care suferă solicitantul  sau alt membru al familiei aflat în întreţinere şi necesită însoţitor sau o cameră în plus conform legii;

11. Certificat de handicap, valabil, al solicitantului ( dacă este cazul);

12. Documentul care să ateste evacuarea solicitantului din locuinţele retrocedate;

13. Cupon pensie (dacă solicitantul este pensionar, veteran  sau văduvă de război);

14 . Copie de pe ultimul  act de studii al ultimei instituţii de învăţământ absolvită ;

15  Dosar cu şină.

NOTĂ:

          Toate documentele sunt necesare pentru a se calcula punctajul.

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentAlocaţia de stat
Articolul următorLocuinţă de închiriere

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353