ACTE NECESARE ELIBERĂRII TICHETULUI SOCIAL

 Începând cu luna ianuarie, beneficiarii tichetului social pot depune documentaţia necesară în vederea eliberării talonului la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei (C.I.C.)

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele acte:

– cerere şi declaraţie pe propria răspundere,

– copie la actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

– documente justificative de venit pentru toţi membrii familiei;

– cupon de pensie;

 – cupon indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie de handicap, alocaţii de stat;

– adeverinţe de salarizare;

 – pentru cei care nu realizează venituri, adeverinţe de la Administraţia Financiară.

 Important!

Conform normelor metodologice, familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt de strictă necesitate pentru nevoile familiale, nu beneficiază de tichet social. Această listă se referă la:

Bunuri imobile:

clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, aşa cum este definită la art. 7 din normele metodologice şi a anexelor gospodăreşti, conform anexei nr. 4 sau alte imobile aflate în una dintre următoarele forme de deţinere: proprietate. închiriere, concesiune, comodate etc.

Bunuri mobile:

– aparatură electronică: camere video, amplificatoare audio, copiatoare;

– obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de artă, obiecte ornamentale, bijuterii sau monezi din metale preţioase, obiecte de cristal şi porţelan de mare valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă;

– mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, rulote, autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere şi altele asemenea;

–  utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

– utişaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

– depozite bancare cu valoare de peste 3000 de lei.

 Terenuri/Cursuri de apă:

– terenuri intravilane, inclusiv cel pe care se află locuinţa de domiciliu, dar nu mai mult de 1.000 mp. în zona urbană şi 2.000 mp. în zona rurală, pentru familiile cu 1-3 persoane şi peste 3 persoane;

– terenuri extravilane în zona colinară, de şes şi de munte cu potenţial productiv (exploatabile), pentru familiile compuse până la 3 persoane în suprafaţă de 1,5 ha/familie, respectiv pentru familiile cu peste 3 persoane, în suprafaţă de 2 ha/familie.

 Categorii de animale/păsări:

– peste 3 bovine;

– peste 5 porcine;

– peste 20 ovine;

– peste 1 cabalină;

– peste 50 capete de iepuri de casă;

– peste 100 capete de păsări;

– peste 15 familii de albine;

– crescătorii a căror producţie se comercializează.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353