Acte Necesare întocmirii

 Dosarului de Ajutor Social conform Legii 416/2001

 

 •  Cărți de identitate – soț, soție și copii cu vârsta peste 14 ani
 • Certificate naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani
 • Certificat căsătorie / deces
 • Hotărâre definitivă de divort, de instituire a tutelei, a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, potrivit legii
 • Adeverința pentru copiii care urmează cursuri de învățământ
 • Adeverinţe salarizare
 • Cupon  pensie, șomaj ( după caz) cu venitul din luna anterioară depunerii cererii
 • Cuponul de alocaţie de stat sau extras de cont pentru luna anterioară depunerii cererii
 • Adeverinţă de la Oficiul Forţelor de Muncă pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, nu sunt elevi şi nu  realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii sau Certificate Medicale care să ateste incapacitatea de muncă
 • Adeverinţă de venit fiscal pentru anii 2011 si 2012  eliberată de Administraţia Financiară pentru toţi membrii familiei cu vârsta peste 18 ani
 • Adeverintă din care să reiasă ca deține sau nu teren agricol sau categorii de animale/păsări
 • Certificate de atestare fiscală eliberate de serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei, pentru toți membrii familiei cu vârsta peste 18 ani
 •  Dosar cu şină

 

     Notă:

 • Declaraţia se reînnoieşte obligatoriu la 6 luni
 • Lipsa actelor privind componenţa familiei şi veniturile acestora, atrag respingerea dosarului
 • Dosarele se depun la etajul II, cam 1, în perioada 1 – 20 a lunii in curs

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353