COLŢUL DE NORD – VEST AL CETĂŢII CALLATIS

   În apropierea muzeului, către centrul oraşului, se poate vedea colţul de nord-vest al cetăţii Callatis, unde se află şi un turn de apărare. Lângă colţul de nord-vest al cetăţii sunt expuse, în parcul arheologic, coloane antice şi diverse fragmente arhitectonice, precum şi sarcofage din perioada romană.

ZIDUL DE INCINTĂ, LATURA DE NORD A CETĂŢII CALLATIS

   Un monument arheologic deosebit de important este zidul de nord al cetăţii Callatis. Zidul de apărare împrejmuia suprafaţa mai importantă a oraşului antic. La Callatis au fost ridicate două incinte: prima – construită la sfârşitul secolului IV î.Chr., iar cea de-a doua, în secolul II d.Chr. Zidul proteja principalele construcţii ale oraşului (temple, pieţe, edificii publice şi private). Zidul a fost construit din blocuri mari de piatră de calcar, de forme paralelipipedice, cu lungimi cuprinse între 0,70 şi 1,15 m şi cu celelalte laturi de 0,40-0,45 m.
Zidul de apărare din epoca romană a urmărit traseul şi s-a suprapus peste cel grecesc. Sistemul de construcţie roman se aseamănă cu cel grecesc: are două feţe zidite din blocuri de piatră de calcar, legate cu mortar de var. Dacă înălţimea iniţială era de 8 – 9 m, acum se mai păstrează maximum 2 m din acesta, iar lăţimea zidului este de 3,12 – 3, 40 m. Lângă zidul de nord al cetăţii Callatis se află palatul episcopal şi bazilica de tip sirian. Edificiul este construit din blocuri mari de piatră de calcar, frumos cioplite, legate cu mortar de var.

NECROPOLA ROMANO-BIZANTINĂ

    Necropola romano-bizantină (sec IV-V d.Chr.) se află în partea de vest a Mangaliei. Aici au fost descoperite morminte construite din lespezi sau blocuri de piatră cioplite şi morminte de tip hypogeu. În această zonă se află şi mormântul pictat cu psalmi.

MORMÂNTUL PRINCIAR

   Pe drumul către Albeşti, la 3 km depărtare de Mangalia, în anul 1993 a fost cercetat un complex funerar format dintr-un mormânt princiar şi o construcţie anexă a cărei funcţionalitate nu a fost încă stabilită. Mormântul este format dintr-o cameră funerară de mari dimensiuni (3,56X3X3,62m). Accesul în cameră se face printr-un dromos, situat în partea de est a mormântului, cu lungimea de 9,55 m şi lăţimea de 1,61 m. Construirea mormântului s-a făcut în două faze: în prima fază s-a construit camera funerară şi o parte a dromosului, cu acoperişul în formă de boltă şi tencuială cu mortar, iar în a doua fază o prelungire a dromosului cu acoperiş în două ape. Intrarea în camera funerară se face printr-o uşă ce avea un ancadrament din marmură, cu sculpturi pictate cu motive geometrice, iar în camera funerară se poate observa o frescă policromă.

CARTIERUL DE EPOCĂ ROMANO – BIZANTINĂ

  Pe locul unde astăzi se află construit Centrul Român de Afaceri Marea Neagră, în anul 1993, pe o suprafaţă de peste 1000 mp au fost descoperite aspecte de urbanism de epocă romano-bizantină ale unui cartier sudic al cetăţii Callatis. Cartierul era străbătut de o stradă principală orientată est-vest, lată de 6 m şi pavată cu dale cioplite din calcar. Ea era prevăzută cu un canal de scurgere colector, construit din dale mari de calcar, în care se deversau alte canale mai mici ce făceau legătura cu clădirile sau curţile interioare aflate la nord sau la sud de strada principală.
Canalul şi strada datează din secolul VI d.Ch. şi începutul secolului VII d.Ch., dovadă fiind monedele descoperite aici. O parte a zidurilor ridicate în secolul IV d.Ch. au fost refăcute sau dublate. Construcţiile păstrează, în general, aceeaşi orientare impusă de incinta callatiană şi poarta de Sud. În sectorul sudic a fost descoperit un mic edificiu termal, adosat incintei, format din două încăperi cu zidurile realizate în opus mixtum, din piatră de calcar ce alternează cu straturi de cărămizi pătrate.

 

DISTRIBUIȚI