Cetatea Callatis a fost întemeiată, conform izvoarelor literare antice, la sfîrşitul sec. VI a.Chr., de către coloniştii dorieni veniţi din Heracleea Pontică. Cetatea a fost ridicată la porunca unui oracol pe locul unei aşezări getice numită Cerbatis sau Acervetis. Despre întemeierea cetăţii Callatis avem informaţii de la o serie de scriitori antici printre care îi amintim pe: Ptolemeu, Strabon, Memnon, Ovidiu, Pliniu cel Bătrân, Arian, Pseudo-Skymnos, Demetrios din Callatis şi Scylax din Cariadna.

Pseudo-Skymnos menţiona că “Cetatea Callatis a apărut ca o colonie a heracleoţilor la porunca unui oracol; aceştia au întemeiat-o când Amyntas se înstăpânează peste Macedonia”

Demetrios din Callatis a scris o geografie alcătuită din 20 de volume, în care aminteşte originea heracleotă a Callatidei, porunca oracolului din Delphi care a stat la baza fondării cetăţii şi data întemeierii pe care o plasează la începutul domniei regelui macedonean Amyntas.

Inscripţiile epigrafice descoperite la Mangalia întăresc ipoteza conform căreia întemeierea cetăţii Callatis s-a făcut ca urmare a poruncii oracolului de la Delphi.

Trebuie însă subliniat faptul că deşi scriitorii antici plasează întemeierea cetăţii Callatis la sfârşitul sec. VI a.Chr, cele mai vechi dovezi arheologice descoperite la Mangalia nu sunt însă mai vechi de sec. IV a.Chr. Cert este faptul că în sec. IV a.Chr. oraşul înregistrează o deosebită dezvoltare şi tot atunci este construit şi zidul de apărare al cetăţii.

Tot în sec. IV a.Chr., oraşul-cetate a fost cucerit de Filip al II-lea Macedoneanul (359-336), iar stăpânirea macedoneană a continuat sub fiul acestuia, Alexandu cel Mare (336-323). Callatis se eliberează de stăpânirea macedoneană în anul 281 a.Chr.

În anii 72-71 a.Chr., Callatis se aliază Imperiului roman. În anul 61 a.Chr. iese de sub stăpânirea romanilor, iar în anii 55-54 a.Chr. intră sub stăpânirea lui Burebista. În anii 29-28 a.Chr., în urma unui nou război, Callatis intră din nou sub stăpânirea Imperiului roman pentru mai multe secole. Cetatea se dezvoltă în timpul împăraţilor romani: Diocleţian (284-305), Constantin cel Mare (306-337), Anastasius (491-518) şi Iustinian (527-565).

În această perioadă îşi fac însă apariţia şi popoarele migratoare, care provoacă mari distrugeri cetăţii, printre aceştia fiind: costobocii – sec. II, goţii şi carpii – sec. III şi hunii – sec. V. Cetatea Callatis a fost definitiv distrusă de atacurile avarilor şi slavilor la începutul sec. VII.

DISTRIBUIȚI