Blocul Naţional Sindical sprijină şomerii

 cu un proiect ce facilitează accesul la piaţa muncii

             Blocul Naţional Sindical, în calitate de promotor, alături de Primăria Brăila, de Primăria Mangalia şi S.C. New Hope S.R.L., în calitate de parteneri,  încheie la sfarşitul lunii octombrie proiectul „Consilierea şi instruirea şomerilor – CIS 2012” ID 58477, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul implementat de BNS în perioada 8 septembrie 2010 – 31 octombrie 2012 vizează, ca obiectiv general, creşterea gradului de ocupare şi reducere a șomajului prin facilitarea integrării pe piata muncii a şomerilor din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Vest.

„Consilierea şi instruirea şomerilor – CIS 2012” a fost gândit în aşa fel încât să răspundă obiectivelor POSDRU de dezvoltare a unei pieţe a muncii flexibile, care să permită incluziunea socială şi promovarea reinserţiei profesionale. Scopul propunerii de proiect s-a conformat astfel obiectivului Axei Prioritare 5 a POSDRU, în urma implementării realizându-se instruirea şi facilitându-se integrarea în muncă a şomerilor, ocuparea forţei de muncă fiind asigurată, printre altele, şi prin furnizarea programelor de formare profesională continuă. Proiectul a fost lansat în luna septembrie 2010, iar în luna octombrie 2012 proiectul îşi va înceta activitatăţile. În acest interval de doi ani, BNS şi partenerii săi au derulat activităţi de informare, cercetare, consiliere şi formare profesională continuă, au creat birouri regionale care au livrat servicii specifice grupului ţintă şi au creat instrumente de lucru utile (inclusiv de gestiune informatică a activităţilor de profil). Cel mai important obiectiv, realizat conform indicatorilor proiectaţi, este asigurarea accesului la servicii de consiliere şi formare profesională pentru o serie întreagă de şomeri din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est (Brăila, Constanţa) şi Vest (Caraş-Severin).

În cadrul proiectului „Consilierea şi instruirea şomerilor” 331 de persoane au parcurs programe integrate, consiliere şi cursuri de formare profesională continuă, 27% dintre aceste persoane fiind deja reintegrate profesional.

 1. I.              Implementarea proiectului

Locaţiile birourilor regionale CIS 2012:Bucureşti, Brăila, Mangalia, Reşiţa 

„Consilierea şi instruirea şomerilor – CIS 2012” ID 58477 – activităţi programate şi desfășurate:

 • Recrutare, consiliere şi motivare a şomerilor în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă

BNS şi partenerii săi au derulat o vastă activitate de informare şi recrutare a grupului ţintă, în acest sens fiind contactare direct 4605 de persoane (şomeri indemnizaţi / neindemnizaţi, persoane neocupate. În urma efectuării selecţiei pentru participarea la cursuri de formare profesională continuă, persoanele selectate au beneficiat de servicii de consiliere şi motivare pentru reintegrare în muncă.

 • Activităţi de informare şi publicitate

În vederea asigurării unei comunicări eficiente cu grupul ţintă şi potenţialii parteneri şi colaboratori, dar şi pentru a asigura o legătură efectivă şi directă, promotorul şi partenerii au organizat şi desfăşurat  mai multe activităţi informative. Astfel au fost implementate o serie de activităţi dedicate lansării proiectului (conferinţe de presă şi seminarii de informare a grupului ţintă), o serie de sesiuni de informare pe parcursul implementării proiectului (mese rotunde cu parteneri, colaboratori, furnizori, terţi, dar şi seminarii de promovare în rândul grupului ţintă), precum şi seria de conferinţe finale de proiect, câte una în fiecare judeţ unde CIS 2012 a fost implementat. Toate aceste evenimente informative au avut ca scop promovarea proiectului, informarea potenţialilor beneficiari (şomeri, persoane neocupate etc.) asupra serviciilor puse la dispoziţie. Au fost lansate anunţuri în presa locală, iar evenimente de informare au fost reflectate şi în media.

 • Analiza nevoilor de instruire pentru grupul ţintă

Experţii din echipa de implementare a proiectului au realizat în lunile decembrie 2010 – ianuarie 2011 o cercetare a pieţei muncii din cele patru judeţe unde s-a implementat proiectul, iar rezultatele acestei cercetări au permis o primă estimare a tipurilor de cursuri de formare profesională ce urmau a fi organizate şi desfăşurate. Datele culese şi centralizate în perioada amintită au fost permanent actualizate pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

 • Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de calificare

Un număr de 156 de persoane, şomeri, au parcurs programe de formare profesională – calificare, dobândind după absolvire certificate CNFPA care atestă competenţele dobândite. Cursurile s-au desfăşurat în toate cele patru centre ale proiectului, București, Brăila, Mangalia şi Reşiţa. Toate aceste persoane au primit subvenţii de participare la curs.

 • Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de specializare

Un număr de 125 de persoane, șomeri, au parcurs programe de formare profesională – specializare, iar după absolvire, pentru atestarea dobândirii noilor competenţe, au primit  certificate CNFPA. Cursurile s-au desfăşurat în toate cele patru centre ale proiectului, Bucureşti, Brăila, Mangalia şi Reşiţa. Toate aceste persoane au primit subvenţii de participare la curs.

 • Realizarea unui curs de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale

Un număr de 52 de persoane, şomeri, au parcurs programul de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale de formare profesională şi au absolvit, primind certificate care le atestă participarea la curs. Cursurile s-au desfăşurat în toate cele patru centre ale proiectului, Bucureşti, Brăila, Mangalia şi Reşiţa.

 1. Sustenabilitatea proiectului

În perioada ce urmează după încheierea proiectului, Blocul Naţional Sindical va derula activităţile asumate pentru continuarea, valorizarea şi abordarea integrată a rezultatelor.

În acest scop Blocul Naţional Sindical:

 • Va continua activitatea de consiliere şi motivare a şomerilor în vederea reintegrării pe piaţa muncii în toate cele patru orașe Bucureşti, Brăila, Mangalia şi Reşiţa
 • Va transfera rezultatele proiectului pentru alte grupuri ţintă, în special pentru persoane vârtsnice, necalificate sau care deţin o calificare care nu mai este în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
 • Va integra rezultatele proiectului în strategia sa naţională care vizează implicarea în piaţa forţei de muncă în vederea armonizării ofertei cu cererea de competenţe

Data / Ora / Locaţia de desfăşurare a conferinţei finale:

11.10.2012 / 10:00 / – Hotel President, Sala de conferințe

Str. Teilor, Nr. 6, Mangalia, Contanţa, 905500, România

 • Telefon:                        0723 866 027
 • Telefon:                        0241 750 575
 • E-mail:                         marieta.androne@yahoo.com, cismangalia@yahoo.com

Varianta pdf AICI.

DISTRIBUIȚI