[nivoslider id=”3353″]

TURISMUL  ISTORIC – fiind inclus în categoria: alte tipuri de turism, este  reprezentat de moştenirea de vestigii istorice şi arheologice care vin în completarea ofertei clasice de turism,  constituindu-se în puncte de mare atracţie pentru întreg litoralul.  Dintre acestea putem aminti:
Muzeul de Arheologie “Callatis” dispune de o colecţie de arheologie de mare valoare, cu piese  descoperite în zona vechii cetăţi Callatis: coloane antice, sarcofage,  fragmente arhitectonice, sculpturi, podoabe, inscripţii, ceramică,  unelte casnice şi agricole, statuete etc. Toate aceste piese ilustrează  în mod convingător interferenţa civilizaţiei greceşti cu influenţele  române, pe fondul autohton geto-dacic.
Mormântul cu papirus, descoperit în anul 1959, Papirusul, aflat lângă schelet, nu a  putut fi recuperat, sfărâmându-se în contact cu aerul. Interiorul  mormântului (datat secolul IV i.e.n.) este constituit din blocuri mari  de piatră, care formau un fel de casetă, înconjurată de un cerc tot din  piatră, cu un diametru de 14m.
Monumentul Eroilor, situat în centrul oraşului, este cel mai nou obiectiv  turistic al Mangaliei, şi s-a născut din necesitatea unui simbol care să  reprezinte Mangalia, datorită istoriei sale milenare şi a rolului pe  care l-a avut din antichitate.
Geamia “Esma Han Sultan” monument de arhitectură în stil maur, datând de la începutul  secolului al XVI-lea, înconjurată de un cimitir mahomedan, printre  pietrele funerare putând fi identificate o serie de fragmente  arhitectonice provenite de la edificiile anticului Callatis. Geamia  funcţionează şi astăzi ca lăcaş de cult, fiind vizitată în fiecare an de  numeroşi turişti din ţară şi de peste hotare.
Situl arheologic din cadrul Centrului Român de Afaceri “Marea Neagră” situat  pe faleza din Mangalia, la distanţă egală (50 m) de centru oraşului şi  de malul mării, întregul sit arheologic descoperit în această zonă a  fost restaurat şi amenajat din punct de vedere muzeistic.
Mormântul princiar – movila Documaci – situat în vecinătatea oraşului, complexul funerar este format dintr-un mormânt de mari dimensiuni orientat est-vest  şi o construcţie de formă rectangulară a cărei funcţionalitate nu a  putut fi stabilită încă. Întregul complex a fost locuit, dovadă fiind  marea cantitate de ceramică fragmentară reprezentând amfore şi vase mai  mici de uz comun.

DISTRIBUIȚI