LEGISLAŢIE SPECIFICĂ DISCIPLINEI ÎN CONSTRUCŢII ŞI CONTROLULUI  COMERCIAL

-LEGEA  nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale

-LEGEA nr. 188/1999 modif. şi rep. – Statutul funcţionarilor publici

-LEGEA nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici

-LEGEA nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale

-O.G.  2/2001 cu modif. şi completări – privind regimul juridic al contravenţiilor

-O.G.  27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

-LEGEA nr.12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

-LEGEA 50/1991 republicată cu modificări – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

-O.G.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi LEGEA nr.650/2002 pentru aprobarea O.G.nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă

-HCL 44/28.03.2006  – pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL  70/26.06.2011 – privind modificarea HCL 44/28.03.2006  privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL 86/30.08.2008  – privind modificarea HCL 44/28.03.2006  privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL 26/28.04.2011  – privind stabilirea de măsuri pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de prestare servicii funerare şi comercializare flori pe raza Municipiului Mangalia

LEGISLAŢIE PE BAZA CĂREIA ÎŞI DESFĂŞOARĂ  ACTIVITATEA  SERVICIUL DE ORDINE, LINIŞTE PUBLICĂ, PAZĂ BUNURI ŞI CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE 

-LEGEA nr. 155/2010  – Legea Poliţiei Locale

-H.G. 1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale

-LEGEA nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale

-LEGEA nr. 188/1999 modif. şi rep. – Statutul funcţionarilor publici

-LEGEA nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici

-OG nr. 2/2001 cu modif. şi completări – privind regimul juridic al contravenţiilor

-OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

-LEGEA nr.12/1990 – privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

-LEGEA nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările urmatoare

-LEGEA nr. 61/1991 – pentru sancţionarea unor fapte de încălcare a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare

-LEGEA nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

-O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

-LEGEA nr.203/2012 – pentru modificarea şi completarea oug 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

-HCL 33/27.08.2012  –  privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate sau tractate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL  34/27.08.2012  – privind aprobarea Regulamentului privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL 284/19.12.2006  privind aprobarea regulamentului de organizare a transportului de agrement cu trăsuri ce se efectuează în zona turistică a Municipiului Mangalia

-HCL 17/01.03.2002  – privind stabilirea de măsuri pentru constatarea şi aplicarea unor contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Mangalia

-HCL 128/16.06.2006  – privind modificarea  HCL 17/01.03.2002

-HCL 129/01.10.2002 – privind completarea HCL 17/2002 privind stabilirea de măsuri pentru constatarea şi aplicarea unor contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Mangalia

-HCL 210/31.08.2007 – privind constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie săvârşite prin încălcarea normelor de gospodărire şi transport pe teritoriul Municipiului Mangalia

-HCL 87/30.08.2008 – privind completarea HCL 210/31.08.2007  – privind constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie săvârşite prin încălcarea normelor de gospodărire şi transport pe teritoriul Municipiului Mangalia

-HCL 44/28.03.2006  – pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL  70/26.06.2011 – privind modificarea HCL 44/28.03.2006  privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL 86/30.08.2008  – privind modificarea HCL 44/28.03.2006  privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PROTECŢIEI MEDIULUI 

-OUG 195 /2005 privind Protecţia Mediului

-LEGEA nr.24/2007 actualizată şi republicată – privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

-LEGEA  nr.211/2011 privind Regimul deşeurilor

-HCL 284/19.12.2006  privind aprobarea regulamentului de organizare a transportului de agrement cu trăsuri ce se efectuează în zona turistică a Municipiului Mangalia

-HCL 17/01.03.2002  – privind stabilirea de măsuri pentru constatarea şi aplicarea unor contravenţii în domeniul gospodăririi Municipiului Mangalia

-HCL 50/30.04.2002  – privind modificarea  HCL 17/01.03.2002

-HCL 128/16.06.2006  – privind modificarea  HCL 17/01.03.2002

-HCL 87/30.08.2008 – privind completarea HCL 210/31.08.2007  – privind constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţie săvârşite prin încălcarea normelor de gospodărire şi transport pe teritoriul Municipiului Mangalia

-HCL 44/28.03.2006  – pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

-HCL 86/30.08.2008  – privind modificarea HCL 44/28.03.2006  privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea activităţii agenţilor economici de pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentSesizări
Articolul următorAvize eliberate de Poliţia Locală

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353