image004

http://www.traseeostrovadamclisi.ro/

Resurse turistice naturale din zona Ostrov-Adamclisi

Botanică şi ornitologie
* Pădurea Hagieni -între satele Hagieni şi Albesti, se întinde Pădurea Hagieni. Pădurea ocupă 584 ha, din care rezervaţia propriu-zisă ocupă 207,40 ha. Rezervaţia forestieră cuprinde trei părţi:o parte centrală de 100 ha acoperită de stejari şi carpinita, care alternează cu poieni şi este numită “Cazane”, partea de vest, cu văi stâncoase şi poieni de colilie având o suprafaţă de 28 ha şi partea nordică a rezervaţiei, numită “Cascaia”.

* Punctul fosilifer de la Aliman – rezervaţia ocupă o suprafaţă de 14,62 ha şi adăposteşte lacurile Sarpul şi Vederoasa, fiind declarată monument al naturii.
* Rezervaţia Pădurea Esechioi  – Comuna Ostrov – Rezervaţie naturală, zoologică şi botanică.
* Pădurea Canaraua Fetii– Comuna Băneasa – Rezervaţie naturală, zoologică şi botanică.
* Pereţii calcaroşi de la Petroşani– Comuna Deleni, sat Petroşani – Rezervaţie a biosferei, geologic, zoologic, ştiinţific.
* PĂDUREA M.EMINESCU
* PĂDUREA HAGIENI
* PĂDUREA TALASMAN (ADAMCLISI)
* PĂDUREA DUMBRĂVENI
* PĂDUREA BRATCA (OLTINA)
* PĂDUREA CETATE (OLTINA)

Speologie
* Peştera Sf. Andrei, Munţi: Dealul Viilor, Ion Corvin;

În ceea ce priveşte speoturismul, deşi mult mai săracă în astfel de obiective decât alte judeţe, Constanţa este recunoscută la nivel mondial datorită peşterilor sale, “puncte” care anual sunt vizitate de mii de persoane. În această zonă se regăsesc peşterile Sfinţilor Andrei şi Ioan Cassian, unde funcţionează complexe centre monastice. Constanţa este mult mai apreciată de speologi, întrucât în această zonă există obiective de o mare importanţă, fiecare dintre ele având un caracter de unicitate. Aici se regăsesc peşteri în care au trăit personalităţi ale creştinismului ortodox sau ansambluri considerate deosebite datorită bogaţiei faunistice fosile. Valea Casimcei se mândreşte cu opt peşteri, din care La Adam este cunoscută graţie unui altar ridicat în cinstea misteriosului zeu Mithras; La Movile este considerată unică în lume datorită speciilor noi descoperite aici, într-un mediu bogat în hidrogen sulfurat şi impropriu vieţii umane; “Labirintul” de la  Limanu este considerat ca fiind locaţia legendarei Keiris, peştera în care în Antichitate geţii, care se războiau cu romanii, au fost zidiţi de vii.

Pescuit
* Lacul Bugeac– sat Bugeac;
* Lacul Oltina – Oltina;
* Lacul Plopeni – sat Plopeni.

Resurse turistice culturale din zona Ostrov-Adamclisi

Edificii culturale de interes turistic   
* Monumentul triumfal ‘Tropaeum Traiani’ – Adamclisi (64 km de Constanţa), edificiu unic în provinciile romane, ca dimensiuni şi bogaţie decorativă. Tropaeum Traiani este un monument triumfal roman ridicat în cinstea împăratului roman Traian, între anii 106-109 d.Hr., pentru a comemora victoria romanilor asupra dacilor în anul 102 d.Hr. A fost reconstituit în 1977,  după unul dintre modelele ipotetice ale vechiului monument aflat în ruine. Suprafaţă de 2 ha. În muzeul adăpostit în interiorul acestuia se găsesc părţi din monumentul original. Tropaeum Traiani este unul dintre cel mai importante monumente antice de pe teritoriul României. La 2 km vest de monumentul triumfal a fost întemeiată de Traian cetatea romana Tropaeum Traiani, care este menţionată în inscripţii pentru prima dată ca municipiu în anul 170.
* Muzeul arheologic Adamclisi– comuna Adamclisi
* Cişmea din piatra mij sec XIX- comuna Oltina
* Muzeul tătăresc Zulfie Totay – comuna Cobadin
* Peşterile suspendate de la Dumbrăveni

Edificii de cult de interes turistic
* Mănăstirea Dervent- (pe DN 3, între braţul Ostrov şi lacul Buceag), monument istoric, dar şi izvor cu puteri tămăduitoare;
* Mănăstirea Sf. Apostol Andrei – comuna Ion Corvin
* Mănăstirea de maici Dumbrăveni – comuna Dumbrăveni
* Mănăstirea de maici de la Lipniţa – sat Lipniţa
* Schitul de maici Strunga – comuna Oltina

Monumente istorice
* Cetatea Sacidava-Dunăreni, aşezare geto-dacică şi mai apoi castru roman fortificat în sec. II-VII d.Hr.;
* Aşezarea Altinum cetate getică Valea Dacilor-Oltina, aşezare civilă şi staţie a flotei militare fluviale romane, sec. I-IV d.Hr.;
* Cetate bizantină-Ostrov ( Vicina ), pe insula Pacuiul lui Soare, o puternică bază navală cunoscută sub numele de Vicina, (971-976); cercetările arheologice au început în anul 1957, când au fost descoperite primele ziduri. Se spune că cetatea se continuă sub apă, braţul Dunării, existând şi prima mitropolie ortodoxă întemeiată în anul 1300. Insula are o lungime de 9 km.
* Cetatea Durostorum.
* Cetatea Adamclisi – comuna Adamclisi
* Cetatea Hallstattiana– sat Horia
* Cetate romană-bizantină Cius- sat Garliciu
* Aşezare romană, cimitir getic– comuna Băneasa
* Aşezare Coslogeni– sat Chirnogeni
* Altarul roman de la Adamclisi– comuna Adamclisi


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353