ANUNŢ

     În baza Legii nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare , a Normelor Metodologice din 29 noiembrie 2007 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Regulamentului de Organizare şi Executare a Transportului de Persoane , Mărfuri sau Bunuri în Regim de Taxi pe Teritoriul Administrativ al Municipiului Mangalia

    Primăria Municipiului Mangalia anunţă demararea  procedurii de atribuire a unui număr de 10 autorizaţii taxi astfel :

     9 autorizaţii taxi pentru transport persoane în regim de taxi cu numerele de ordine :

018 , 058 , 082 , 120 , 123 , 125 , 126  , 143 şi 155

1 autorizaţie taxi pentru transport de  mărfuri sau bunuri în regim de taxi cu numărul de ordine 108

Data limită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedura de atribuire  este  29 aprilie 2013 orele 12,00 iar rezultatul atribuirii va fi anunţat în data de 30  aprilie 2013 orele 16,00.  Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi este  15 mai 2013.

Solicitanţii vor depune un dosar care va conţine următoarele :

–                    cerere de participare la procedura de atribuire

–                    declaraţie pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă şi numărul acesteia

–                    declaraţie pe propria răspundere că deţine sau va deţine , în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri , în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor ;

–                    scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul , pentru fiecare dintre acestea , în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiilor

Criteriile de departajare sunt următoarele:

a)  Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei

0 ani = 10 puncte , 1 an = 8 puncte , 2 ani = 6 puncte , 3 ani = 4 puncte , 4 ani = 2 puncte , 5 ani 0 puncte

Se scade din anul în curs anul de fabricaţie al maşinii

b)  Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro

Câte două puncte pentru fiecare nivel euro ( exemplu Euro 3 = 6 puncte )

c)  Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat

Volum portbagaj 1 dm3 = 0,01  puncte      Aer condiţionat = 3 puncte ,

d)Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea

Câte un punct pentru fiecare an vechime – se acordă maxim 10 puncte

e) gradul de protecţie a pasagerilor

Câte un punct pentru fiecare airbag pentru pasageri – se acordă maxim 4 puncte

f)  efortul investiţional al transportatorului autorizat

    Autovehicul special adaptat pentru transportul persoanelor cu handicap = 10 puncte , autovehicul în proprietate 2 puncte  , autovehicul deţinut cu contract de leasing 0 puncte

                  g)  posibilitatea asigurării reale a autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucru

    Se acordă 3 puncte , excepţie făcând transportatorii persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale care au şi statutul de angajaţi cu normă întreagă în alte domenii de activitate sau transportatorii întreprinderi familiale la care punctele se acordă proporţional   cu numărul membrilor angajaţi.

                  h) Dotări suplimentare ale autovehiculului

    Dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar 2 puncte , perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi 1 punct

    Pentru transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi se vor utiliza numai criteriile de la literele a),b),d),f),g) .

     Departajarea în caz de egalitate se va face în ordine descrescătoare în funcţie de capacitatea cilindrică a motoarelor.

     În cazul în care numărul de autorizaţii taxi stabilit nu se epuizează , procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură .

                  PRIMAR,

Radu Cristian

Secretar Municipiu,

Petrina Boiţă

Compartiment Transport şi Protecţie Civilă

Năstase Claudiu Valentin


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353