INFORMARE

        În conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială, în perioada sezonului rece, modificată şi completată prin H.G. 778/2013, acordarea ajutoarelor se va face pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere însoţită de acte doveditoare:

 1. copie după actul casei (contractul de proprietate sau contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară Mangalia);
 2. actele de identitate (carte de identitate, buletinul);
 3. certificatele de naştere ale copiilor (care nu dețin carte de identitate);
 4. certificatul de căsătorie, certificat de deces (unde este cazul), hotărâre de divorț (unde este cazul);
 5. adeverinţe de venit cu salariul net din luna anterioară depunerii cererii și din luna anterioară efectuării anchetei sociale, cupoane de pensie, cupoane de şomaj, alocaţii de stat, îndemnizaţie de naştere sau adeverinţă fiscală eliberată de Administraţia Financiară Mangalia pentru orice persoană de peste 18 ani care nu realizează venituri ( adeverinţele de venit se vor prezenta pentru toate lunile anterioare efectuării anchetei sociale în care aţi  beneficiat de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică);
 6. certificat fiscal de la taxe şi impozite din care să reiasă dacă deţine sau nu autoturism sau alte locuinţe decât cea de domiciliu, pentru toate persoanele de peste 18 ani;
 7. adeverinţă de la registrul agricol, că deţine sau nu teren agricol sau animale,  pentru toate persoanele de peste 18 ani;
 8. persoanele care deţin autoturism  vor prezenta copie a talonului maşinii;
 9. solicitanţii ajutorului de încălzire cu energie electrică vor prezenta, pe lângă actele prezentate mai sus, copia ultimei facturi emise de ENEL.

    Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun între  01 NOIEMBRIE  –  20 NOIEMBRIE 2013   la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială din Str. Delfinului nr. 1,  parter, camera 7.

    Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei declară pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obligă să aducă la cunostinţă,  în scris, orice modificare, a situaţiei familiei, care poate conduce la încetarea sau modificarea drepturilor, în caz contrar vor fi sancţionaţi conform legii.

    Vă mulţumim pentru înţelegere.

 

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE ELECTRICĂ

           Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru energie electrică. Pot beneficia familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează:

 a)     până la  155 lei li se acordă o sumă de 240 lei;

b)    între  155,1 și 210 lei li se acordă o sumă de 216 lei;

c)     între  210,1 lei și 260 lei li se acordă o sumă de 192 lei;

d)    între 260,1 lei și 310 lei li se acordă o sumă de 168 lei;

e)     între 310,1 lei  și 355 lei li se acordă o sumă de 144 lei;

f)     între 355,1 lei  și 425 lei li se acordă o sumă de 120 lei;

g)     între 425,1 lei și 480 lei li se acordă o sumă de 96 lei;

h)    între 480,1 lei  și 540 lei  li se acordă o sumă de 72 lei;

i)     între 541,1 lei și 615 lei li se acordă o sumă de 48 lei.

    Ajutorul pentru energie electrică se acordă în cuantumurile prevăzute de lege, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de energie electrică, inclusiv taxele aferente, consumată în perioada sezonului rece.

     Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului.

 

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ

    Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei  energie termică în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru energie termică. Pot beneficia familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează:

 1. în proporţie de 90 % pentru familiile în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure – până la 155 lei;
 2. între 155,1 lei şi 210 lei se acordă o compensare procentuală de 80 % ;
 3.  între 210,1 lei şi 260 lei se acordă o compensare procentuală de 70 %;
 4.  între 260,1 lei şi 310 lei se acordă o compensare procentuală de 60 %;
 5.  între 310,1 lei şi 355 lei se acordă o compensare procentuală de 50 %;
 6.  între 355,1 lei şi 425 lei se acordă o compensare procentuală de 40 %;
 7.  între 425,1 lei şi 480 lei se acordă o compensare procentuală de 30 %;
 8.  între 480,1 lei şi 540 lei se acordă o compensare procentuală de 20 %;
 9.  între 540,1 lei şi 615 lei se acordă o compensare procentuală de 10 %;
 10.  între 615,1 lei şi 786 lei se acordă o compensare procentuală de 5 %.

    Persoane singure cu venituri  între 786,1 lei şi 1.082 lei 10%

    Pentru persoanele singure ale căror venituri se  situează în limitele prevăzute mai sus compensarea procentuală este cu 10 % mai mare faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

 

ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU LEMNE

    Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, denumit în continuare ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri. Pot beneficia familiile şi persoanele singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează:

 1. până la 155 lei se acordă lunar o sumă de 54 lei;
 2. între 155,1 lei şi 210 lei se acordă lunar o sumă de 48 lei;
 3. între 210,1 lei şi 260 lei se acordă lunar o sumă de 44 lei;
 4. între 260,1 lei şi 310 lei se acordă lunar o sumă de 39 lei;
 5. între 310,1 lei şi 355 lei se acordă lunar o sumă de 34 lei;
 6. între 355,1 lei şi 425 lei se acordă lunar o sumă de 30 lei;
 7. între 425,1 lei şi 480 lei se acordă lunar o sumă de 26 lei;
 8. între 480,1 lei şi 540 lei se acordă lunar o sumă de 20 lei;
 9. între 540,1 lei şi 615 lei se acordă lunar o sumă de 16 lei.

Plata sumelor cu titlu de ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri se face o singură dată pentru tot sezonul rece sau pentru lunile rămase din sezonul rece.

 LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII BENEFICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ – CLICK AICI

CERERE SI DECLARATIE INCALZIRE – format PDF – Click AICI…