INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

An școlar 2014-2015

OFERTA 2014 I BanescuFINAL

Clasa IX

 • Calificare profesională : Sudor -1 clasă
 • Calificare profesională : Lăcătuș construcții navale-1 clasă
 • Pot opta pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii clasei a VIII-a din seriile anterioare. Elevii prevăzuţi anterior pot fi înscrişi în învăţământul profesional cu durata de 3 ani numai dacă au promovat clasa a VIII-a.
 • Elevii din învăţământul profesional cu durata de 3 ani beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, prin Programul naţional de protecţie socială “Bursa profesională” în valoare de 200 lei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.
 • Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
 • Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • Înscrierea candidaţilor în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta şcolii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opţiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere.
 • Înscrierea în vederea admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a elevilor din clasa a VIII-a şi a absolvenţilor clasei a VIII-a din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial.
 • Unitatea de învăţământ gimnazial va elibera o singură fişă de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani fiecărui elev/candidat care optează pentru înscrierea la învăţământul profesional, pentru fiecare etapă menţionată în calendarul admiterii în învăţământul profesional
 • Conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, admiterea se realizează în 3 etape. În fiecare etapă de admitere se organizează:
 • – înscrierea candidaţilor;- preselecţia candidaţilor, după caz –nu e cazul

  – proba suplimentară de admitere, după caz;

  – admiterea candidaţilor şi afişarea rezultatelor

  • Lista candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional cu durata de 3 ani este afişată, conform calendarului admiterii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, la sediul unităţilor de învăţământ care au ofertă pentru învăţământul profesional, împreună cu graficul de desfăşurare a sesiunii de preselecţie, acolo unde este cazul, şi cu graficul de desfăşurare a probei suplimentare de admitere, în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ. În listele afişate în etapa I a admiterii se va menţiona expres anularea înscrierii în învăţământul profesional cu durata de 3 ani a candidaţilor care nu au promovat clasa a VIII-a.

   

 


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353