Comunicat de presă

    Consiliul Local Mangalia a votat, marți, în cadrul unei şedinţe ordinare,  Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Mangalia pentru activități nonprofit de interes local aferente anului 2015. Conform deciziei aleşilor locali, domeniile cărora li se aplică aceste prevederi sunt sportul și cultura, în baza Legii 350/2005. Atribuirea fondurilor se face în concordanță cu planul anual, în limitele bugetare stabilite de către Consiliul Local către fiecare domeniu în parte. Un alt proiect aprobat de CL se referă la permiterea desfășurării de activități economice în construcții temporare amplasate pe terenuri private aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice. Conform documentului este vorba despre chioșcuri, tonete, cabine, copertine, pergole și pupitre, în care se poate desfășura activitate comercială doar în baza avizului Comisiei de Urbanism, a Comisiei Juridice și a arhitectului șef. Ulterior, pentru obținerea autorizației de funcționare, comerciantul va depune la Serviciul de Impozite și Taxe un dosar care va conține următoarele:

– avizul de amplasare a construcției provizorii vizat și semnat de Comisia de Urbanism, Comisia Juridică și arhitectul-șef ;

– dovada achitării taxei de eliberare a avizului provizoriu în cuantum de 500 de lei;

-anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii 26/1990, privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.

 24 iunie 2015                    Biroul de presă


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353