Stimați cetățeni,

             Serviciul de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia vă informează că, în data de 28 martie, anul curent a fost adoptată OUG nr8/2016, care completează și modifică Legea nr 227/2015, adoptată de Guvernul României și aprobată de Parlament în data de 8 septembrie 2015, intrată în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, Art.495, literele a), b), c), după cum urmează:

             1. Pentru persoanele fizice, articolul de lege dispune următoarele:

a) persoanele fizice, care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod fiscal;

b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;

c) persoanele fizice și juridice, care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligaţia să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorității publice locale până la data de 31 mai 2016 inclusiv.

2. după articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 4951, cu următorul cuprins:

Art. 4951-

(1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin.(1), art 467alin.(1), se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 462 alin.(2) art. 467Alin.(2) și art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii care achită intergral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren respectiv impozitul pe mijloacele de transport  beneficiază de bonificația  stabilită de consiliul local.

31 martie 2016

DISTRIBUIȚI