DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE

Nr.44108/7.09.2016

     R E F E R A T     D E    O P O R T U N I T A T E

privind achiziția de servicii de realizare și proiecție videoclipuri

          Autoritatea contractantă – Unitatea Administrativ Teritorială Mangalia cu sediul în Municipiul Mangalia, județul Constanța, Șos. Constanței, nr. 13, cod poștal 905500, telefon 0241 751060, fax 0214 755606, e-mail: investitii@primaria.mangalia.ro, pagina de internet www.mangalia.ro – dorește achiziționarea serviciilor de realizare și proiecție videoclipuri 3D  în cadrul proiectului Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D”, PROETC CODE 15.2.1.065, finanțat prin Programul Regional de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria, Axa-Prioritară 2 – O regiune Verde.

Cod CPV:

92111210-7 Producție de filme publicitare (Rev.2)

92140000-4 Servicii de proiectare de filme video (Rev.2)

            Caracteristici generale ale serviciilor dorite sunt următoarele:

 Serviciile prestate constau în:

–        producția de 10 videoclipuri și a coloanei sonore aferente 2D, 3D cu durata de 2 minute;

–        proiecția videoclipurilor se va face astfel:

Proiecția videoclipurile 3D se face pe fațada clădirii propuse de beneficiar, 45 de zile în fiecare an, totalizând 90 de zile în cei 2 ani. Serviciile prestate constau atât în filmări, fotografiere, prelucrare foto, procesări și transformări în 3D, cât și traducerea în 3 limbi – Română, Bulgară și Engleză a 10 videoclipuri cu durată de 2 minute fiecare.

Invitatie de participare – Click AICI…

            Legislația aplicabilă

a) Legea privind achizițiile nr 98/2016; Legea privind achizițiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 101/2016;
c) www.anap.gov.ro;d) Hotărâre nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

NOTĂ: pentru situațiile neacoperite de prezenta documentație de atribuire se aplică legislația în vigoare a României (acte normative publicate in Monitorul Oficial).

            Context/premise:

– Activitățile de promovare sunt cuprinse în Cererea de finanțare COD SMIS 15.2.1.065, depusă la MDRAP cu titlul „ Advertising of Regional Cultural Heritage în 3 D”, la Activitatea 3,  Secțiunea 8 și activitatea 5, conform cererii de finanțare.

– Acesta este nucleul activității proiectului, care înseamnă producerea de videoclipuri audio tridimensionale.

– Acest proiect a apărut din dorința de a găsi o nouă soluție pentru rezolvarea problemelor ce țin de promovarea valorilor culturale ale celor două țări, respectiv Bulgaria și România.

– Promovarea propriu-zisă se va face atât prin evenimentele în aer liber, cât și prin printarea de materiale promoționale, care să reflecte bogăția ofertei istorice și culturale a zonei.

– Toate acestea au ca scop creșterea numărului de turiști, la nivel național și internațional, atât în timpul sezonului estival, dar mai ales în afara lui, pe parcursul întregului an.

            Rațiunea achiziției de servicii de realizare si proiecție videoclipuri

             Serviciile de realizare și proiecție videoclipuri sunt propuse a fi realizate în cadrul proiectului transfrontalier „Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D”- O regiune Verde.

Materialele audio-video produse în cadrul proiectului vor fi utilizate pentru promovarea imaginii municipiului Mangalia, respectiv a obiectivelor cultural-istorice din zonă, într-un mod inedit, spectaculos.

Această promovare se va face în rândul turiștilor, dar și al localnicilor, pe o perioadă de 2 ani. Economia locală a orașelor Balcik și Mangalia depind în mod semnificativ de sezonalitatea fluxului turistic, iar ambii parteneri au nevoie de metode noi și inovative de a promova moștenirea culturală bogată, pentru a atrage turiști pe parcursul întregului an.

Cu siguranță, acest gen de proiect prezintă un nivel important de atractivitate în rândul turiștilor, mai ales prin noutatea conceptului în sine, extrem de spectaculos, de impact, tehnica 3D fiind, practic, tehnica viitorului în materie de foto/video.

            Obiectivul vizat prin achiziția serviciilor de realizare si proiecție videoclipuri

            Obiectivul general:

Dezvoltarea coeziunii economice și sociale a zonei transfrontaliere Mangalia – Balchik prin îmbunătățirea modului de punere în valoare a moștenirii culturale în zona transfrontalieră.

            Obiectivul specific:

Prelungirea sezonului estival pe o perioadă cât mai lungă de timp.

Public țintă vizat de proiecțiile realizate în cadrul proiectului:

– turiștii aflați pe litoral la momentul desfășurării evenimentelor;

– potențialii turiști care se informează despre zona turistică vizată în cadrul proiectului;

– localnicii din orașele implicate în proiect, precum și cei din localitățile învecinate.

Impactul urmărit:

Rezultatele așteptate sunt:

–        creșterea numărului de înnoptări în zona transfrontalieră, cu aproximativ 3%, reprezentând 54 000 de turiști;

–        creșterea numărului de vizitatori ai obiectivelor turistice promovate;

–        elaborarea unui plan comun de promovare a moștenirii culturale pentru dezvoltarea economică a zonei.

Evaluarea rezultatului obținut:

     Sursele de verificare a modificării situației inițiale ca urmare a implementării proiectului și difuzarii clipurilor 3D și 2D, conform A5 din cererea de finanțare.

La finalul fiecărei proiecții se va realiza un sondaj de opinie pentru măsurarea impactului la nivelul publicului țintă. De asemenea, se vor prelua date din surse oficiale specifice, pentru evidențierea creșterii numărului de înnoptări în zona transfrontalieră dar și creșterea numărului de vizitatori ai obiectivelor turistice promovate;

  • La finele contractului, firma contractantă va furniza un raport în care va evidenția  audiența proiecțiilor, în rândul publicului țintă.

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353