Porto Viro – Italia

Protocol de înfrăţire: 2005 (începutul colaborării: 2002)

Date de contact:

Primar: Geremia Gennari
Comune di Porto Viro
Piazza della Reppubblica, 23, Contarina
Web site: www.comune.portoviro.ro.it

Populaţia: 14.696 locuitori

Economia locală:

–        Delta Padului

–        turism

–        agricultură

–        industrie de prelucrare

–        artizanat şi manufactură (textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilă, maşini agricole)

–        comerţ

–        pescuit

Scurtă prezentare:

     Porto Viro este situat în centrul Deltei Padului, la 45 de Km de Veneţia, iar numele său derivă chiar de la locul unde fluviul se desparte în mai multe braţe. Cuprinde, pe lângă un teren fertil şi productiv, şi alte elemente specifice deltei: văi bogate în faună, lagune şi dune formate recent, datorită depunerilor fluviului.

Pe aceste dune s-au stabilit primii locuitori, în jurul anului 1000 î.H., veneţienii. Teritoriul a rămas legat de Adriatica şi condiţionat de invaziile etruscilor şi grecilor, apoi ale romanilor. În timpul Evului Mediu, localitatea a continuat să depindă de episcopul Adriei. În Evul Mediu târziu, a trecut sub dominaţia Republicii Veneţiene. În acest moment s-au format comunităţile Donada şi Contarina, două centre care s-au dezvoltat în jurul proprietăţilor nobililor veneţieni Dona şi Contarini, care, împreună cu familiile Cappello, Pisani, Pesaro au luat în stăpânire aceste teritorii după căderea Imperiului Bizantin. La începutul anilor 1600, odată cu tăierea şi devierea spre sud a cursului Padului, lucrări efectuate de Serenissima pentru a împiedica inundarea lagunei, cele două localităţi au crescut şi s-au întărit, până când şi-au cucerit independenţa faţă de Loreo: Contarina în 1665, Donada în 1680.

După Congresul de la Viena (1815), Donada şi Contarina au urmat destinul Serenissimei şi au intrat în componenţa Imperiului Austriac. În această perioadă, s-a dezvoltat agricultura, prin introducerea primelor maşini, începând astfel procesul de industrializare. Cele două localităţi, acum autonome şi separate, şi-au continuat procesul de dezvoltare chiar şi după alipirea la Regatul Italiei.

În 1928, Donada şi Contarina au fost unificate într-o singură localitate, la intervenţia amiralului Arcangeli, care dorea să facă un centru important în centrul deltei: această localitate s-a numit, mai întâi, Taglio di Porto Viro, apoi numai Porto Viro. A fost momentul în care oraşul a cunoscut o nouă perioadă de dezvoltare: s-au construit străzi noi de legătură între cele două centre, precum şi sediul unei noi primării în Piaţa Republicii, exact la mijloc între Contarina şi Donada. Această experienţă pozitivă nu a durat decât un deceniu, la sfârşitul anului 1937 cele două localităţi fiind din nou divizate prin decret. A urmat apoi războiul, care a costat acest oraş mulţi morţi şi distrugeri, dar calamitatea cea mai gravă a venit în 1951, odată cu inundaţiile: aceasta a marcat începutul unei profunde crize economice, şi a dus la o emigraţie în masă, care a redus în mod simţitor populaţia locală.

La 1 ianuarie 1995, ca semn al unei noi speranţe, dar şi a dorinţei de dezvoltare, forţele politice şi economice au făcut să renască Porto Viro, un oraş de sine stătător, care  uneşte cele două localităţi Contarina şi Donada, fiind al treilea centru al Provinciei Rovigo.

Porto Viro poate fi considerat astăzi „capitala Deltei Padului”, situat în centrul unei delte de 130 km, de o frumuseţe unică, cu 50 km de lagune, văi şi braţe ale Padului, de formaţie recentă (aprox. 400 de ani). Situat la mai puţin de o oră de Veneţia, Padova, Ferrara sau Ravenna, este un adevărat „parcurs turistic”, în care se pot admira adevărate bijuterii: un centru expoziţional asupra istoriei regiunii, cu reproduceri şi fotografii, un muzeu permanent asupra faunei tipice Parcului Deltei Padului, un muzeu asupra civilizaţiei locale, în care se pot vedea locuinţele de altădată, cu mobile specifice, produsele alimentare şi ustensilele vieţii la ţară.

DISTRIBUIȚI