Anunţ de interes public:

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale primeşte cererile de finanţare pentru sM 4.2 şi sM 4.2a din PNDR 2020

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 10 iulie – 30 septembrie, a.c. a primei sesiuni din 2017 de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsurile din (PNDR 2020), respectiv 4.2 “Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole” şi 4.2a “Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”. Depunerea cererilor de finanţare pentru submăsurile 4.2 şi 4.2a se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 10 iulie 2017, ora 09:00, termenul limită de depunere a cererilor de proiecte aferentă sM 4.2 şi sM 4.2a fiind 30 septembrie 2017, ora 16:00.

Sprijinul acordat în cadrul submăsurii 4.2 este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi grupuri de producători/cooperative şi de 40% pentru alte întreprinderi, dar nu va depăşi 1.000.000 de euro/proiect pentru IMM-uri sau 1.500.000 de euro/proiect pentru alte întreprinderi. De asemenea, pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat (succesiunea de etape şi operaţii din cadrul aceleiaşi unităţi implicate în colectarea, procesarea, distribuţia, depozitarea şi manipularea produselor agroalimentare, de la colectare până la comercializare), indiferent de tipul de solicitant, sprijinul este de 2.500.000 de euro/proiect, inclusiv pentru proiectele depuse de forme asociative (cooperative şi grupuri de producători).

Pentru sM 4.2a finanţarea maximă acordată este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi de 40% pentru întreprinderi mari. Pentru întreprinderi micro şi mici, inclusiv forme asociative, sprijinul nu va depăşi 600.000 de euro/proiect sau 900.000 pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat. Întreprinderile mijlocii, inclusiv forme asociative beneficiază de o finanţare maximă de 800.000 de euro/proiect sau, în cazul investiţiilor care conduc la un lanţ alimentar integrat, finanţarea ajunge la 1.100.000 de euro/proiect. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile acordate pentru întreprinderi mari este de 1.000.000 de euro şi de 1.500.000 de euro pentru investiţiile care conduc la un lanţ alimentar integrat. Tot prin această submăsură se pot finanţa investiţii legate de producerea de băuturi alcoolice, sprijinul maxim acordat pentru acest tip de investiţii este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 200.000 de euro pentru microîntreprinderi şi 300.000 de euro pentru formele asociative.

 

DISTRIBUIȚI