ANUNŢ

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008, în data de 23.10.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 25.10.2017, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Achiziţii Publice;

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Management Proiecte;

3) consilier clasa I grad profesional debutant – Biroul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Registratură şi Informare Cetăţeni;

5) poliţist local clasa I grad profesional principal – Compartimentul Protecţia Mediului;

6) consilier clasa I grad profesional principal – Compartimentul Evidenţa Persoanelor;

7) consilier juridic clasa I grad profesional principal – Compartimentul Juridic, Direcţia Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I grad profesional debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

2) consilier clasa I grad profesional asistent:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

3) poliţist local clasa I grad profesional principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţa mediului sau ştiinţe inginereşti;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

4) consilier clasa I grad profesional principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

5) consilier juridic clasa I gradul profesional principal:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei începând cu data de 22.09.2017 până în data de 11.10.2017, ora 16:00.

Bibiliografie Compartimentul Juridic Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului

Bibliografie Birou Monitorizare Servicii de Utilitati Publice

Bibliografie Biroul Achiziții Publice

Bibliografie Biroul Registratură și Informare Cetățeni

Bibliografie Compartiment Evidența Persoanelor

Bibliografie Compartiment Protecția Mediului

Bibliografie Serviciul Management Proiecte

            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060/int. 214.

21.09.2017                             Primaria Mangalia


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353