ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE (CRDS) – Click AICI…

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZORII – Click AICI…

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PE MOTIV DE : EXPIRARE, PIERDERE, FURT, SCHIMBARE DOMICILIU, RENUMEROTARE IMOBIL, REDENUMIRE STRADĂ, SCHIMBARE DATE DE STARE CIVILĂ, MODIFICARE FIZIONOMIE SAU SEX SAU DETERIORARE – Click AICI…

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VĂRSTEI DE 18 ANI – Click AICI…

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI – Click AICI…

ÎNSCRIEREA MENŢIUNII DE REŞEDINŢĂ ÎN ACTELE DE IDENTITATE – Click AICI…

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE CARE DORESC SĂ-ŞI SCHIMBE DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA – Click AICI…

FORMULARE TIP:

Cerere pentru inscrierea in actul de identitate privind stabilirea resedintei – Click AICI…

Cerere pentru eliberarea actului de identitate – Click AICI…

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor cu domiciliu in strainatate – Click AICI…

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului – Click AICI…

 

Legislatie specifica Compartimentului Evidenta Persoanelor

    HG 1375/2006 privind aplicarea unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor

    OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

    Regulamentul nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea cepriveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberacirculaţiea acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentulgeneral privind protecţia datelor)

    Taxele de eliberare a cartii de identitate de 7 lei si de eliberare a cartii provizorii de 1 leu, se platesc la Primaria mun. Mangalia – Serviciul Venituri Persoane Fizice

 

DISTRIBUIȚI