Regulament de organizare și funcționare a cimitirelor din Municipiul Mangalia – dezbatere publică – Click AICI…

Nr.59806din 31.08.2018
 
           ANUNȚ DEZBATEREPUBLICĂ

Avândîn vedere prevederile art.7 alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cumodificările și completările ulterioare,
Primăria municipiuluiMangalia aduce la cunoștința publică:

Îndata de 11.09.2018, ora 13:00 va avea loc, la sediul Primăriei Municipiului
Mangalia din Șoseaua Constanței, nr.13, ședința publică de dezbatere care va avea
următoarea ordine de zi:

Proiectde hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
cimitirelor din Municipiul Mangalia.

Proiectulpoate fi consultat la sediul Primăriei Municipiului Mangalia situat pe
Șoseaua Constanței nr. 13, la Birou Registratură și InformareCetățeni.

Proiectul de hotărâre se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la sediul
Primăriei municipiului Mangalia sau poate fi consultat pesite-ul instituției
www.mangalia.ro.

Întemeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privindtransparența
decizională în administrația publică, până ladata de 10.09.2018se pot trimite, în
scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoarede recomandare privind proiectul de
hotărâre supus dezbateriipublice, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, prin
fax:0241.755.606 sau pe e-mail la adresasecretariat@primaria.mangalia.ro.

Materialeletransmise vor purta mențiunea: ”Recomandarela Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului deorganizare și funcționare a cimitirelor din
Municipiul Mangalia

Informațiisuplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0726.233.586,persoană de
contact domnul Stoica Liviu.

Invitămla ședință organizații civile, toți cetățenii MunicipiuluiMangalia și
reprezentanții mass-media pentru a-și face cunoscuteobservațiile și sugestiile pe
marginea proiectului de hotărâresupus dezbaterii.

PRIMAR,
CRISTIAN RADU

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353