ANUNȚ – 24 septembrie 2018

            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria municipiului Mangalia și Direcția Management Fiscal și Control Venituri aduc la cunoștință publică: Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 și Proiectul privind instituirea taxei speciale pentru dezvoltarea și promovarea turismului .

            Proiectele de hotărâre pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Mangalia situat în Șos. Constanței nr. 13 și pe site-ul acesteia www. mangalia.ro.

            Proiectele de hotărâre se pot obține în format electornic pe baza unei cereri depuse la registratura Primăriei municipiului Mangalia.

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 26.10.2018 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice.

            Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Mangalia, prin fax la numărul 0241/7555606 sau prin e-mail la adresa taxe@primaria.mangalia.ro .

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (10) din Legea 52/2003 în data de 09.11.2018  la ora 10ºº va avea loc dezbaterea publică la sediul Primăriei municipiului Mangalia.

            Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/751060 interior 216, persoană de contact Niculae Florina.

            Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019” sau „Recomandare la Proiectul privind  instituirea taxei speciale pentru dezvoltarea și promovarea turismului”

PROIECT taxe 2019 – Click AICI…

Anexa – Click AICI…

PROIECT DE HOTĂRÂRE – Click AICI…

 

Primaria Mangalia                                                    24 septembrie 2018