Data: 7 noiembrie 2018

Descriere proiect SATURN SITE – Click AICI…

Descrierea proiectului: „DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAŢIUNEA SATURN”

cod SMIS 115374

            Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia implementează proiectul “DEZVOLTARE TURISTICĂ ÎN STAŢIUNEA SATURN” cod SMIS 115374, proiect finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: ,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1: ,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism)”.

     Scopul proiectului îl reprezintă creşterea numărului de salariaţi în staţiunea turistică de interes naţional Saturn, Municipiul Mangalia în termen de 5 ani  de la finalizarea implementării.

            Descrierea proiectului

Străzile Lavrion, Corneliu Coposu, Henny Ignatie, Greenport sunt situate în staţiunea turistică Saturn şi sunt încadrate ca străzi de categoria a III- a – colectoare ce preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale şi le dirijează spre străzile de legatură sau magistrale.

Investiţia prevăzută în proiect vizează:

– Realizarea unei structuri rutiere care să asigure o capacitate portantă şi o suprafaţă de rulare corespunzătoare, respectiv realizarea unor trotuare care să asigure circulaţia în siguranţă şi confort al pietonilor (trotuarele existente sunt într-o stare avansată de degradare, acestea urmând a fi demolate şi modernizate pe tot traseul străzilor);

– Amenajarea corespunzătoare a intersecţiilor, prin amenajarea a 2 sensuri giratorii, în intersecţia dintre strada Lavrion şi strada Corneliu Coposu şi intersecţia dintre strada Greenport și strada Henny Ignatie, prin completarea semnalizării existente pe toate aceste străzi, prin amplasarea de indicatoare și marcaje rutiere;

Înfiinţarea de piste pentru biciclişti, pe traseul strada Greenport – strada Henny Ignatie – strada Lavrion, cu o lungime de 2,26km;

– Amenajarea staţiilor de autobuz în afara carosabilului, în spaţii concepute special în alveolele proprii, marcate şi semnalizate corespunzător;

            – Amenajarea a 14 locuri de parcare, create longitudinal, pe strada Greenport, în afara părţii carosabile, din care 2 rezervate persoanelor cu handicap, configurate și semnalizate corespunzător;

            – Delimitarea cu borduri a aliniamentelor laterale ale pistelor, acolo unde este necesară separarea faţă de zona parcărilor adiacentei piste sau în alte zone cu pericol mai ridicat pentru biciclişti. Aici, se vor amplasa şi alte elemente separatoare şi de protecţie, precum stâlpi de delimitare, etc.;

            – Asigurarea unei scurgeri eficiente a apelor pluviale, prin realizarea unor declivităţi în profil longitudinal şi tranversal şi a unor rigole din beton la marginea părţii carosabile, care să asigure scurgerea şi evacuarea rapidă a apelor pluviale de pe carosabil şi crearea unui sistem funcțional de colectare și evacuare a apeor pluviale, prin desfundarea canalizării existente şi suplimentarea gurilor de scurgere după caz;

            – Semnalizarea rutieră, verticală permanent, prin montarea  de indicatoare rutiere;

            –  Semnalizarea rutieră orizontală permanent, prin marcaje longitudinale axiale şi transversale;

            – Sisteme de iluminat destinate traficului rutier, pietonal şi pentru ciclişti, cu corpuri de tip LED;

            – Sistem de telegestiune fără fir (wireless) al iluminatului public, cu rolul de a monitoriza, comanda şi controla de la distanţă aparatele de iluminat;

            – Introducerea unui sistem de iluminat decorativ în fiecare dintre cele 3 intersecţii, utilizat pentru punerea în valoare şi pe timpul nopții, a amenajărilor arhitecturale şi peisagistice ale spaţiilor verzi din intersecţii. Corpurile de iluminat vor fi solare pentru a încuraja folosirea energiei verzi;

            – Realizarea de spaţii verzi  în zona de intersecţie a străzilor (lucrări de gazonare, plantare arbori, arbuşti şi flori);

Introducerea unui sistem automat de irigare a spaţiilor verzi;

Proiectul prevede şi realizarea de mobilier urban:

            – staţii de autobuz acoperite cu panouri fotovoltaice, amenajate cu bancuţe și panouri electrice de afişaj;

– două staţii de biciclete, fiecare cu un număr de 10 biciclete, amplasate una la intersecţia străzii Greenport cu Henny Ignatie şi a doua pe strada Lavrion, în intersecţia cu strada Greenport. Pentru alimentarea cu energie electrică a staţiei de biciclete se va utiliza energie solară. Bicicletele vor fi “inteligente”, cu următoarele dotări minime: computer de bord cu NFC, card reader, GPS şi WI-FI, sistem electromecanic de blocare, sistem de parcare în staţie;

            – panouri electronice de informare amplasate în cele 3 intersecţii (strada Lavrion cu străzile Henny Ignatie şi Corneliu Coposu, strada Henny Ignatie cu strada Greenport şi strada Greenport cu strada Lavrion), cu gestionarea online a conţinutului afişat;

            –  totem-uri de semnalizare a staţiunii Saturn amplasate pe strada Greenport, în zona de acces dinspre Mangalia şi dinspre Venus.

            – bolarzi retractabili actionaţi atât în mod automat prin intermediul unei aplicaţii pe telefon, cât şi manual, prin folosirea unei chei speciale;

            – stâlpi de direcţionare prevăzuţi fiecare cu câte 7 indicatoare ce vor marca direcţiile către hoteluri;

insule formate din bancă şi masă amplasate cu precadere pe strada Greenport, între intersecţia Lavrion cu Corneliu Coposu;- coşuri de gunoi din beton, cu trei compartimente ce asigură colectarea selectivă la sursă.

Grup ţintă

    Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de turiştii români şi străini care vizitează staţiunea turistică Saturn, care vor beneficia de facilităţi noi sau îmbunătăţite pentru petrecerea sejurului.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

– Primăria Municipiului Mangalia, care îşi îndeplineşte obiectivele stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală 2016 -2023, anexată cererii de finanţare;

– operatorii economici (existenţi şi viitori) care desfaşoară activităţi în staţiunea Saturn.

– operatorii de turism (existenţi şi viitori) implicați în vânzarea de servicii turistice în staţiunea Saturn;

– angajaţii operatorilor economici (existenţi şi viitori) care desfăşoară direct sau indirect activitate în staţiunea turistică Saturn

   Consultarea publică realizată în perioada de pregătire  a proiectului (octombrie – noiembrie 2016) şi prezentată în anexă la cererea de finanţare demonstrează atât interesul pentru realizarea investiţiei propuse prin proiect, cât şi angajamentul operatorilor economici locali de a investi în dezvoltarea afacerilor în următorii 5 ani, fiecare dintre investiţiile asumate urmând a genera cel puţin un loc de muncă.

Operatorii economici care s-au implicat activ în procesul de consultare îşi asumă investiţiile în domenii, precum: turism, alimentaţie publică, dezvoltare imobiliară şi comerţ, în urma cărora vor fi create 19 locuri de muncă.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt:

– persoanele care vor fi angajate în faza de implementare a proiectului de către contractanţii carora li se vor atribui contracte în cadrul procedurilor de achiziție;

  • Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, care își va îndeplini obiectivele strategice la nivel regional privind implementarea POR 2014 – 2020.

    Perioada de implementare a proiectului  este de  40 de luni, respectiv între data de 01.07.2016 şi data de 31.10.2019.

    Valoarea totală a proiectului este de 19.112.081,65 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 16.245.269,40 lei -85 (%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 2.484.570,62 lei  – 13(%), valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului 382.241.,63 lei – 2(%).

    Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice iar Organismul Intermediar  este Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare  Sud – Est.

Informații suplimentare se pot obține de la:

Dan Ciprian Popa – Manager de proiect

Telefon: 0241. 75 .10. 60 / Fax: 0241. 75. 56. 06

Contact: secretariat@primaria.mangalia.ro


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353