Anunț public

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL MANGALIA  reprezentată  prin Primar RADU CRISTIAN, mun. Mangalia șos. Constanței, nr. 13, jud. Constanța, titular al proiectului : „LUCRĂRI DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ ÎN CENTRALELE TERMICE DIN ZONA – CENTRALA TERMICĂ NR. 9 – STR. NEGRU VODĂ, NR. 2A”, propus a fi amplasat  în jud. Constanța, mun. Mangalia, str. Negru Vodă, nr. 2A, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța : NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI,  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet : www.apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353