Anunț public

MUNICIPIUL MANGALIA  reprezentat prin Primar RADU CRISTIAN, cu sediul în județul Constanța, municipiul Mangalia, str. Șos. Constanței, nr. 13, titular al proiectului :„SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ STRĂZI AFERENTE ZONEI „GRĂDINA DE VARĂ” MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, propus a fi amplasat  în jud. Constanța, mun. Mangalia, str. Rozelor, 1 Decembrie 1918, Ștefan cel Mare, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,  de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet : http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353