Up-date 14.03.2019: Raport final – Click AICI…

Up-date 13.03.2019: Centralizator – Click AICI…

Up-date 13 martie 2019: PROCES VERBAL 13.03.2019 – Click AICI…

Up-date 5 martie 2019:

pv concurs 2 – Click AICI…

pv concurs – Click AICI…

 

 

Model adeverinte – Click AICI…

Atribuții concurs – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 11.03.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 13.03.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1)consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic Activitate Economică;

2)consilier clasa I grad profesional superior – Biroul Administrare Port Turistic, Drumuri şi Parcări ;

3) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă şi S.S.M.;

4) referent de specialitate clasa II grad profesional superior – Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă şi S.S.M.;

5) poliţist local clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Activitate Comercială;

6) poliţist local clasa III grad profesional superior – Compartimentul Ordinea şi Liniştea Publică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier juridic clasa I grad profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier clasa I grad profesional superior:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

3) referent se specialitate clasa II grad profesional superior:

– studii superioare de scurtă durată;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

4) poliţist local clasa I grad profesional debutant:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

5) poliţist local clasa III grad profesional superior:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în perioada 08.02.2019 – 27.02.2019, ora 16:00,  la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr.13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro şi trebuie să conţină următoarele documente:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g)cazierul judiciar;

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.                                                                                                                  


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353