Up-date 12.03.2019: Anunț suspendare – Click AICI…

ANUNŢ

scan0018 – Click AICI…

scan0019 – Click AICI…

scan0020 – Click AICI…

scan0021 – Click AICI…

scan0022 – Click AICI…

scan0023 – Click AICI…

atributii

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 18.03.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 20.03.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice;

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

3) consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Executare Silită Creanţe;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru;

5) consilier clasa I grad profesional principal – Biroul Inspecţie Fiscală;

6) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată, Beneficii de Asistenţă Socială;

7) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic Activitate Achiziţii, Investiţii şi Programe de Dezvoltare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I gradul profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

2)consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

3) consilier clasa I gradul profesional asistent – Biroul Executare Silită Creanţe:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

4) consilier clasa I gradul profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

5) consilier clasa I gradul profesional principal – Biroul Inspecţie Fiscală:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor –  minimum 5 ani.

6) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată, Beneficii de Asistenţă Socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor- minimum 7 ani.

7) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic Activitate Achiziţii, Investiţii şi Programe de Dezvoltare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

a)formularul de înscriere;

 

b)curriculum vitae, modelul comun european;

 

c)copia actului de identitate;

 

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

 

f)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

 

g)cazierul judiciar;

 

h)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune începând cu data de 15.02-06.03.2019, ora 16:00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353