Up-date 16.05.2019: Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 15.05.2019: Centralizator nominal – Click AICI…

Up-date 15.05.2019: Proces Verbal interviu – Click AICI…

Up-date 13.05.2019: Proces verbal proba scrisa – Click AICI…

Up-date 10.05.2019: Anunț locație proba scrisă
Up-date 03.05.2019: PV SELECȚIE DOSARE – Click AICI…

 

Model adeverinte – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 13.05.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 15.05.2019, ora 12:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice;

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire;

3) consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul Executare Silită Creanţe;

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru;

5) consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Juridic Activitate Turism şi Mediul de Afaceri;

6) consilier clasa I grad profesional principal – Biroul Inspecţie Fiscală;

7) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic Activitate Achiziţii, Investiţii şi Programe de Dezvoltare;

8) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Dezvoltare, Promovare Turistică şi Organizare Evenimente;

9) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Contabilitate;

10) referent clasa III grad profesional superior – Serviciul Buget, Execuţie, Patrimoniu.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Fizice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

2) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii şi urbanismului, ştiinţelor inginereşti sau ştiinţa mediului;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este necesară.

3) consilier clasa I gradul profesional asistent – Biroul Executare Silită Creanţe:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

4) consilier clasa I gradul profesional asistent – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

5) consilier juridic clasa I grad profesional asistent – Compartimentul Juridic Activitate Turism şi Mediul de Afaceri:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

6) consilier clasa I gradul profesional principal – Biroul Inspecţie Fiscală:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

7) consilier juridic clasa I grad profesional superior – Compartimentul Juridic Activitate Achiziţii, Investiţii şi Programe de Dezvoltare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

8) consilier clasa I grad profesional superior Serviciul Dezvoltare, Promovare Turistică şi Organizare Evenimente:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

9) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Contabilitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

10) referent clasa III grad profesional superior – Serviciul Buget, Execuţie, Patrimoniu:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 05.04.2019 – 24.04.2019, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353