Up-date 20.05.2019: Raport final – Click AICI…

Up-date 16.05.2019:

Centralizator nominal – Click AICI…

Pv interviu – Click AICI…

 

    Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 14.05.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 16.05.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată, Beneficii de Asistenţă Socială;

2) consilier clasa I grad profesional principal – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;

3) 2 posturi de consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

4) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;

5) referent  clasa III grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

6) referent de specialitate clasa II grad profesional superior – Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă şi S.S.M..

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Evidenţă şi Plată, Beneficii de Asistenţă Socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier clasa I grad profesional principal – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

3) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

4) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale, economice sau juridice;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

5) referent  clasa III grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

6) referent de specialitate clasa II grad profesional superior – Compartimentul Situaţii de Urgenţă, Protecţie Civilă şi S.S.M.:

– studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 12.04.2019 – 02.05.2019, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Model adeverinte

Atributii 14052019 16052019

Bibliografii

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008

Formular concurs

Proces verbal selectie dosare


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353