Up-date 28.10.2019: RAPORT FINAL AL CONCURSULUI – Click AICI…

Up-date 25.10.2019: Centralizator nominal – Click AICI…

Up-date 24.10.2019: Proba interviu 24.10.2019 – Click AICI…

Up-date 21.10.2019: P.V. afisare 21.10.2019 – Click AICI…

Up-date 15.10.2019: PV selectie dosare – Click AICI…

Model adeverinte – Click AICI…

Anunt avizier 20,09,2019 – Click AICI…

Atributiile posturilor – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de 21.10.2019 , ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 24.10.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:

1) consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Contabilitate;

2) consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială;

3) consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Fizice;

4) consilier, clasa I grad profesional asistent – Serviciul Resurse Umane şi S.S.M.;

5) consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice;

6) consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice;

7) consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială;

8) consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire;

9) referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Buget, Execuţie, Patrimoniu;

10) referent, clasa III, grad profesional debutant – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru.

            Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Condiţii specifice de participare la concurs:

1) consilier clasa I grad profesional superior – Serviciul Contabilitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

2) consilier clasa I grad profesional superior – Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

3) consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Fizice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

4) consilier clasa I grad profesional asistent – Serviciul Resurse Umane şi S.S.M.:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor minimum 1 an.

5) consilier clasa I grad profesional debutant – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilităţi Publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

6) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Servicii Sociale şi Ajutoare Persoane Vârstnice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

7) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă,  Abuz, Neglijare, Trafic, Migraţie şi Repatrieri, Prevenire Marginalizare Socială:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

8) consilier clasa I grad profesional debutant – Compartimentul Urbanism şi Autorizaţii de Construire:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale sau inginereşti;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

9) referent clasa III grad profesional superior – Serviciul Buget, Execuţie, Patrimoniu:

– studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– vechimea în specialitatea studiilor minimum 7 ani.

10) referent clasa III grad profesional debutant – Compartimentul Patrimoniu şi Cadastru:

– studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

–  vechimea în specialitatea studiilor – nu este cazul.

           Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 20.09.2019 – 09.10.2019, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, Serviciul Resurse Umane şi S.S.M., telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, şi trebuie să conţină următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353