Up-date 15.10.2019:

Centralizator nominal – Click AICI…

Raport final – Click AICI…

Up-date 04.10.2019: PV – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Formular concurs – Click AICI…

            Primăria Municipiului Mangalia organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Mangalia,  în conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 și O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în data de 14.10.2019, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 16.10.2019, ora 10:00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos. Constanţei nr. 13.

            La examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici pot participa funcționarii publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă sau o formă de învăţământ superior de scurtă durată  în specialitatea în care își desfășoară activitatea.

            Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcționarii publici trebuie să prezinte diploma de absolvire sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licență, precum și o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Șos. Constanței nr. 13, Serviciul Resurse Umane și S.S.M., telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro în termen de 5 zile de la data afișării anunțului.

            Copiile actelor de studii se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353