ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ nr. înreg 369/ 07.01.2020

    Având în vedere prevederile art. 8 si art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art. 7, lit. 1 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Mangalia aduce la cunoștința publică:

    În data de 06.02.2020, ora 12:00 va avea loc, în sala de ședințe din sediul Primăriei din șoseaua Constanței, nr. 13, ședința publică de dezbatere care va avea următoarea ordine de zi: 

    Așteptăm opiniile, propunerile și sugestiile referitoare la acest proiect care pot fi transmise în scris, prin poștă, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din șos. Constanței, nr. 13, prin fax la numărul 0241/755606 și prin e-mail la adresa secretariat@primaria.mangalia.ro până la data de 17.02.2020.

    Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon: 0241751011, 0241751030, 0241751060, persoana de contact este Fotin Diana din cadrul Direcției Economice.

Primaria Municipiului Mangalia                        08.01.2020

DISTRIBUIȚI