Nr. 3875/20.01.2020

Bibliografie – Click AICI…

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

          Proba scrisă a examenului va avea loc în data de 06.02.2020, ora 1000, la sediul instituției din Șoseaua Constanței nr. 13, sala de şedinte.

          Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din Șos. Constanței nr. 13, telefon 024175106, fax 0241755606, int. 124, e-mail

resurseumane@primaria.mangalia.ro.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353