Nr.: 9364/07.02.2020

ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ PRIVIND CONCESIONAREA UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN, SITUATE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI: ”Construire spații comerciale cu destinația de pompe funebre și florării – servicii funerare”

1. Informaţii generale privind organizatorul licitației: Municipiul Mangalia, cod fiscal 4515255, sediul Mangalia, Str. Șos. Constanței, Nr.13, Jud. Constanța, telefon 241.751.060, 0241.751.030, fax 0241.755.606, e-mail: secretariat@primaria.mangalia.ro, investitii@primaria.mangalia.ro;

2. Informaţii generale privind obiectul licitației: concesionarea terenurilor, în baza HCL, NR. 132/05.06.2019, situate în municipiul Mangalia, Str. Petre Ispirescu, Nr. 4, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, aflate în domeniul privat al municipiului Mangalia, în vederea realizării investițiilor: ”Construire spații comerciale cu destinația de pompe funebre și florării – servicii funerare”;

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire se vor obține după depunerea unei solicitări în acest sens, din partea ofertantului;

3.1 Documentația de atribuire se va obține de la Primăria Municipiului Mangalia, cu sediul în Str. Șos. Constanței, Nr.13;

3.2 Exemplarele din documentația de atribuire se pot obține de la Direcția Achiziții, Investiții și Programe de Dezvoltare, din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia;

3.3 Taxa de obținere a documentației de atribuire este de 50 de lei, achitată la casieria Primăriei Municipiului Mangalia;

3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.02.2020, ora 11:00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 27.02.2020, ora 10.00;

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Str. Șos. Constanței, Nr.13, Biroul Registratură Informații Cetățeni;

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, conform cerințelor din documentația de atribuire și caiet de sarcini;

5. Data şi locul la care se va desfăşura procedura de negociere directă: 27.02.2020, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia;

6. Informații privind contestațiile: contestațiile se depun la Autoritatea contractantă, respectiv Instanța judecătorească competentă; termenul de depunere a contestațiilor: 48 de ore de la data comunicării rezultatului procedurii de licitație;

7. Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: 07.02.2020.

Primarul Municipiului Mangalia,

             Radu Cristian


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353