Up-date 12.03.2020:

Raport final

Up-date 11.03.2020:

Up-date 09.03.2020:

Up-date 28.02.2020:

Formular concurs contractuali – Click AICI…

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 09.03.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 11.03.2020, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea postului contractual de execuţie  vacant de asistent medical debutant din cadrul Creșei nr. 3.

            Condiţii  specifice pentru ocuparea postului:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;

– vechime: nu este cazul

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, din Şoseaua Constanţei nr.13, Direcţia Management Resurse Umane, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copia certificatului de membru OAMGMAMR, avizat şi valabil la data concursului;

g) adeverinţă eliberată de OAMGMAMR, pentru participare la concurs;

h) copia asigurării malpraxis;

i) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

j) cazierul judiciar;

k) dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.    


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353