Up-date 22.05.2020: Anulare concurs promovare – Click AICI…

ANUNȚ – privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

Examenul  va avea loc în data de:

  • 06.2020 – proba scrisă;
  • 06.2020 – proba interviu.

          Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

          Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare la Direcția Management Resurse Umane şi conţine în mod obligatoriu:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de înscriere.

          Bibliografia face parte din anexă.

Bibliografii

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353