În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri:

Vă revine obligația de a desfășura lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisdiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirea vegetației adventive, invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenuri intravilane sau extravilane.

Nr.R 25796 din 20.05.2020 –  PROCES – VERBAL DE AFIŞARE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

    Dat fiind prevederile legii 62/2018 având în vedere combaterea buruienii ambrozia Art. 1. ,,Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Biroul Registrul Agricol


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353