Astăzi 25.08.2020, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului Ilie Emanuel- Ioan, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în com. Albești, jud. Constanța şi a domnișoarei  Călin Adina- Nicoleta în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța.

 În temeiul art. 285 din Codul civil, alin.(1) – Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

  Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI