Up-date 25.09.2020: Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 24.09.2020: PV proba scrisa-converted – Click AICI…

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

            Examenul  va avea loc în data de:

  • 09.2020 proba scrisă;

            Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din Șoseaua Constanței nr. 13, telefon 0241751060, interior 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, șef serviciu – Serviciul Resurse Umane și S.S.M.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353