Procesul – verbal din 12.09.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constiuite pentru alegerile locale din data de 27.09.2020 și a locțiitorilor acestora – Municipiul Mangalia transmis de AEP – Download PDF…

UTF-8''Procesverbaldin12.09.2020privinddesemnareapreedinilorbirourilorelectoralealeseciilorde%2

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353