Hotărârea nr.51 adoptată în data de 28.09.2020 de către Biroul Electoral de Circumscpriție Nr.2 – Municipiul Mangalia – Download AICI…

 

UTF-8''Hotarareanr.51adoptatatandatade28.09.2020decatreBiroulElectoraldeCircumscriptieNr.2-Municip

 

DISTRIBUIȚI