Hotărârea nr.52 adoptată în data de 28.09.2020 de către Biroul Electoral de Circumscpriție Nr.2 – Municipiul Mangalia – Click AICI

 

UTF-8''Hotarareanr.52adoptatatandatade28.09.2020decatreBiroulElectoraldeCircumscriptieNr.2-Muni
DISTRIBUIȚI