Hotararea nr.54 adoptatata în data de 30.09.2020 de catre Biroul Electoral de Circumscriptie Nr.2 – Municipiul Mangalia – Download AICI…

 

UTF-8''Hotarareanr.54adoptatatandatade30.09.2020decatreBiroulElectoraldeCircumscriptieNr.2-Muni
DISTRIBUIȚI