Up-date 10.11.2020: Centralizator nominal + Raport final

Up-date 10.11.2020: PV contestatie 2

Up-date 06.11.2020: PV interviu – Click AICI…

Up-date 05.11.2020: PV contestatie – Click AICI…

Up-date 04.11.2020: PV proba scrisa afisare – Click AICI…

Up-date 27.10.2020: PV selectie dosare

Bibliografie

Formular concurs contractuali

            Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 04.11.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 06.11.2020, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie  vacanțe:

– Asistent medcial debutant, Căminul de Bătrâni;

– Asistent medical debutant, Creșa nr. 3;

– Asistent medical, Creșa nr. 3;

Condiţii  specifice pentru ocuparea posturilor:

  1. Asistent medical debutant:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;

– vechime: nu este cazul

  1. Asistent medical:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– diplomă de absolvire a şcolii postliceale sanitare, specialitatea asistent medical generalist;

– vechime: 6 luni;

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, din Şoseaua Constanţei nr.13, Direcţia Management Resurse Umane, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro și vor conține în mod obligatoriu următoarele:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copia certificatului de membru OAMGMAMR, avizat şi valabil la data concursului;

g) adeverinţă eliberată de OAMGMAMR, pentru participare la concurs;

h) copia asigurării malpraxis;

i) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

j) cazierul judiciar;

k) dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353