Up-date 13.11.2020: Centralizator nominal – Click AICI…

Raport final concurs – Click AICI…

Up-date 11.11.2020: PV INTERVIU – Click AICI…

Up-date 09.11.2020: PV proba scrisa – Click AICI…

Up-date 30.10.2020: PV selectie dosare – Click AICI…

Bibliografii

Formular concurs contractuali

 privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

 

    Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 09.11.2020, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 11.11.2020, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:

– 1 post de referent treapta profesională IA – Compartimentul Port Turistic;

– 1 post de referent treapta profesională IA – Compartimentul Ecarisaj;

– 1 post de referent treapta profesională I – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi;

– 1 post de administrator treapta profesională I – Compartimentul Cimitire.

            Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor de referent treapta profesională IA şi administrator treapta profesională I:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă – minimum 7 ani.

            Condiţii specifice pentru ocuparea postului de referent treapta profesională I:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă – minimum 4 ani.

            Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei din Şos. Constanţei nr. 13, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în perioada 15.10.2020 – 28.10.2020 și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f) adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituției şi la telefon 0241/751060


Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353