Convocatorul ședinței privind ceremonia de
constituire a Consiliului Local al Municipiului Mangalia, nr.60052/30.10.2020 – PDF AICI…

UTF-8''ConvocatorsedintaprivindceremonialuldeconstituirealConsiliuluiLocaldindatade01.11.2020