Bibliografii

Formular concurs nou                                                                                           

 

Anunt privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

 

            În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

Examenul  va avea loc în data de:

  • 06.2021 – proba scrisă;
  • 06.2021 – proba interviu.

            Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

            Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în perioada 29.04.2021 – 18.05.2021 la Direcția Management Resurse Umane şi conţine în mod obligatoriu:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de înscriere.

Warning: A non-numeric value encountered in /home2/mangalia/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353