Astăzi 18.05.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dl. ȘTEFAN VALENTIN- COSMIN, în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în orș. Bragadiru, jud. Ilfov şi a d-nei ZANFIR CORINA- RALUCA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în orș. Bragadiru, jud. Ilfov.

       În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI